Cennik

Wpisowe - (jednorazowa, bezzwrotna opłata wpłacana w kasie przedszkola w dniu złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do naszej placówki) 100 zł
Czesne miesięczne - (opłacane z góry,przelewem na konto żłobka do 5 dnia każdego miesiąca)pomniejszona o kwotę 137 z programu Maluch 2017(plys wyżywienie)
700zł

Nasza placówka korzysta z programu Maluch 2017.

Kwota czesnego obniżona jest o 137zł (700zł - 137zł =563) plus wyżywienie 7zł dziennie

W ramach czesnego zapewniamy :

  • Całodzienną opieke wykwalifikowanych pedagogów
  • Realizację pełnej podstawy programowej wg wytycznych MEN
  • Pełne, nielimitowane wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek)
  • Na podstawie informacji od rodziców jesteśmy w stanie zmodyfikować menu i zapewnić posiłki dla dzieci wymagających konkretnej diety
  • Wszystkie materiały edukacyjne i dydaktyczne
  • Codzienne zajęcia artystyczno-plastyczne
  • Rytmika z elementami gimnastyki korekcyjnej
  • Bajkoterapia
  • Muzykoterapia
CZESNE ZA   Żłobek PROSIMY WPŁACAĆ NA RACHUNEK BANKOWY
Wesołe Krasnoludki

42 2490 0005 0000 4500 4583 5032

( w tytule prosimy podać imię i nazwisko dziecka i za jaki miesiąc czesne )

Lista o wysokości czesnego będzie wywieszana na tablicy pod koniec każdego miesiąca.
Prosimy o terminowe wnoszenie opłat tj. z góry do 5 dnia każdego miesiąca

Dziękujemy