Rekrutacja 2020/2021

 REKRUTACJA  DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2021/2022

Szanowni Państwo,

Przedszkole Niepubliczne Wesołe Krasnoludki decyzją Prezydenta Miasta Białegostoku od dnia 1 września 2021r. do 31 sierpnia 2022r. organizacja przedszkola oraz odpłatności za przedszkole funkcjonować będzie na takich samych zasadach, jak w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Miasto Białystok.

Rekrutacja do przedszkola  na rok 2021/2022 odbywa się poprzez miejski system rekrutacji.

Do Przedszkola należy  dostarczyć dokumenty w formie papierowej w terminie od 16 do 25 marca 2021r.

dokumenty należy dostarczyć do placówki w kopercie i wrzucić ją do skrzynki pocztowej.

Od 1 września 2021r. w Przedszkolu będą obowiązywały takie same zasady odpłatności jak w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Miasto Białystok. Do 31 sierpnia 2022r. odpłatność pozostaje na niezmienionym poziomie.

w imieniu Prezydenta Rafała Rudnickiego  uprzejmie informujemy,  w związku z brakiem delegacji ustawowej do zmiany terminów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych rekrutacja rozpocznie się zgodnie z terminem, tj. 16 marca 2021r.

W związku  z koniecznością zminimalizowania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o organizację przyjmowania wniosków w sposób ograniczający kontakty osobiste tj. przy wejściu do placówki należy ustawić zamykany pojemnik/skrzynkę do której mieszkańcy będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne  w zamkniętych kopertach. Skrzynkę pojemnik należy oznakować tak, aby jego przeznaczenie nie budziło wątpliwości.

 Jednocześnie załączamy deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do pobrania i przesłania drogą elektroniczną na naszego e-maila wkrasnoludki@gmail.comDeklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego